CHOL NAA JAI Lyrics – Amazon Obhijaan (Dev) | ARIJIT SINGH

CHOL NAA JAI Lyrics – Amazon Obhijaan (Dev) | ARIJIT SINGH

Akash jebar prothom din
Surjo dekhechilo
Se shob tarik ke aar bolte pare
Rodh-kuyashar khelna chai
Shahosh hole songee
Morichikay chutte jaay
Keu jaane na kon dik
Ooo…

Se shob pothe cholte kojon pare
Chol naa jai poth harai
Ochena uddeshe
Raatri hok aleya jwalbo niruddeshe
Ooo…

Rode boat ke srotey boat
Tui nouko chor tui velay uth
Tui raat khujish hoye nodir choor
Tui chad hoye aaj jhapre por

Pele hotto-melar desh
Chol urbo khamokhai
Ele jhorna dekhar din
Chol kaat-te bhule jai

Akash jebar prothom din
Surjo dekhechilo
Se shob tarik ke aar bolte paare
Um.. Rod kuyashar khelna chai
Sahosh hole songee
Morichikay chuttey jaay
Keu jaane na kon dik
Ooo…

Se shob pothe cholte kojon pare
Chol naa jai poth harai
Ochena uddeshe
Raatri hok aleya jwalbo niruddeshe
Ooo…

Leave a Reply